سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرجان ایزدپناه – دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا امین ناصری –

چکیده:

امروزه ارائه بسته های پیشنهادی و تشویقی شامل انواع گوناگون خدمات از قبیل پیامک، مکالمه درون شهری وغیره در بازار رقابتی تلفن همراه، به عنوان یک تکنیک مؤثر بازاریابی، در راستای افزایش حجم فروش ه ب شدت مورد بحثاست. ازاینرو دراین مطالعه یک مدل ریاضی بهینه سازی برای تعیین ماهیت اینگونه بسته ها (به لحاظ نوع و حجم خدماتی که در آنها قرار می گیرند) متناسب با سلیقه های ناهمگون مشترکین و همچنین تعیین قیمت بهینه هر یک ازبسته ها با درنظرگرفتن هدف حداکثرسازی در آمد بنگاه انحصارگر عرضه کننده این خدمات ارا ه ئ شده است. مدل ریاضی به صورت یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطیمختلط بیان شده و نتایج کار با استفاده ازتحلیل پار امتری توزیع آماری تمایل به پرداخت ومصرف مشترکین بسط داده شده است. برای حل مدل مذکور باتوجه به پیچیدگی و گستردگی آن از الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبریدی استفاده شده است