سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی – دانشگاه صنعت آب و برق – تهران
پرستو نظام آبادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد ستایش نظر – دانشگاه صنعت آب و برق – تهران
گئورگ قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ایده به کارگیری نیروگاه مجازی به عنوان یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده سیستم قدرت در این مقاله بررسی و تشریح شده است. این ایده برای سیستم های قدرت غیر متمرکز که متشکل از هزاران منابع تولید پراکنده می باشد امکان بهره برداری بهینه مجموعه ای از منابع تولید پراکنده با بازده بالا و همچنین امکان حضور آنها را در بازار برق فراهم می سازد. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه مدلی، نحوه حضور نیروگاههای مجازی در بازار برق در کنار نیروگاههای حرارتی شبیه سازی شود . در این مدل نیروگاه مجازی متشکل از تجمیع تعدادی بار بهمراه تعدادی منبع تولید پراکنده است. با شبیه سازی مدل داخلی،مقدار تولید هر کدام از واحدهای DG داخل نیروگاه مجازی مشخص می شود. نهایتاً، سود نیروگاه مجازی در یک دوره شرکت در بازار برق محاسبه شده است.