سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین آشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مسعود رئوفی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران

چکیده:

هدف ازاین مقاله بیان معادلات و نامعادلات طراحی تیرهای پیش تنیده I شکل مرکب که با الگوریتم ژنتیک بهینه سازی می شوند می باشد تیرهای I شکل با تکیه گاه ساده که با عرشه خود به شکل مرکب عمل می کنند با استفاده از روابط مربوط به طراحی بهینه سازه ها و رفتار تیرهای بتن پیش تنیده با در دست داشتن معادلات و نامعادلات طراحی اقدام به طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده براساس الگوریتم ژنتیک با استفاده از ایین نامه های BS8110 , BS5400 , ACI318 می شود این تیرها درحالت حدی بهره برداری ترک خوردگی طراحی و سپس برای حالت حدی نهایی مقاومت کنترل می شوند.