سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین دلایلی – استادیار،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد جلوخوانیان – مربی،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

یکی از مهمترین اجزاء سازه شناورها پلیت ها یا ورق ها می باشند که قطعا انتخاب روش مناسب برای تقویت آن یکی از موارد کاملا موثر در پروسه طراحی می باشد. مقاله حاضر ابتدا به بررسی تنش های وارد بر ورق سینه کشتی تحت فشار ثابت ۱۵۰۰pa برای ده بدنه مختلف درسری ۶۰ پرداخته و سپس با پیشنهاد چهار نمونه تقویت مختلف برای هریک از نمونه های فوق بهترین هندسه و تقویت مربوطه را انتخاب مینماید. هدف این مقاله مقایسه همزمان تاثیر تقویت های پیشنهادی و انواع هندسه سینه کشتی و انتخاب تقویت اپتیمم می باشد.جداول مشخصات هندسه سری ۶۰ برای ده نمونه مختلف پیشنهادی با ضرایب بلوکی ۰٫۸ ،۰٫۷۸ ،۰٫۷۶ ،۰٫۷۳ ،۰٫۷۱ ،۰٫۶۹ ،۰٫۶۶ ،۰٫۶۴ ،۰٫۶۲ ، ۰٫۶به پیوست معرفی گردیده است و نتایج حاصل از آنالیز ورق ها توسط نرم افزارabaqus با شبکه بندی ریز و دقت مناسب تحلیل و ارایه می گردد.