سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رکسانا ملکی –
الهام سفلایی –

چکیده:

هرگونه بحث در مورد کالاهای برقی و الکترونیکی نیازمند درنظرگیری کلیه فاکتورهای مؤثر برانتخاب مواد مورد استفاده در این کالاها و نحوه مدیریت آنها در طول عمرشان می‌باشد. امروزه قوانین زیست محیطی که در نقاط مختلف دنیا در مورد کاربرد مواد در این تولیدات تنظیم می شوند و بعد اقتصادی کاربرد آنها در طول عمر یک دستگاه، در جهت انتخاب مواددوست دار محیط زیست و توسعه جایگزینهای مناسب جهت گیری می‌کنند. از جمله این قوانین می‌توان از قوانین محدود سازی کاربرد مواد خطرناک در تجهیزات برقی و الکترونیکی، قوانینی در زمینه ثبت، ارزیابی و ارائه مجوز کاربرد مواد شیمیایی در اینگونه تجهیزات و همچنین قوانین مربوط به محصولات مصرف کننده انرژی از جمله گرم کننده‌ها، موتورهای برق و تجهیزات روشنایی نام برد. قوانین اخیر کلیه لوازم مصرف کننده انرژی بجز وسایل نقلیه را دربرمی‌گیرد که مسئول انتشار حدود ۴۰% از CO2، یکی از عوامل گرم شدن هوای دنیا، می باشد بر اساس پروتکل کیوتو باید مقدار آن کاهش یابد.این گونه قوانین نیازمند آن هستند تا همگام بامعرفی جایگزینها و شناسایی مواد و فرایندهای نامناسب و مضر برای محیط زیست در راستای اهداف ارائه شده در مقاله زیراصلاح و تنظیم شوند