سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه مهدی – دانشجویکارشناسی ارشد حقوق محیط زیست
آنیتا خالقی – کارشناس مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
مهدی بهروش – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

چکیده:

با توجه به روند فزاینده آلودگی و تخریب محیط زیست و افزایش بی رویه جمعیت و کاهش و نابودی منابع طبیعی و به تبع آن بروز پی در پی بحرانهای زیست محیطی، قوانین و مقررات و حقوق محیط زیست به منزله نقطه اتکاء و وسیله ای موجه و مطمئن برای اعمال قوانین مدیریت خردمندانه و تحقق اهداف و اجرای برنامه های زیست محیطی تلقی می شود.میدان گازی پارس جنوبی و تاسیسات استخراج گاز، استحصال و تولید میعانات گازی، ذخیره سازی، صادرات و تولید سایر فرآورده های بعدی آن شامل ۲۴ فاز است. به منظور بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از پروژه ها، شناسایی فعالیتها و فرایندهای طرح در دوره های ساخت و بهره برداری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به همین دلیل پروژه‌های نفت و گاز در هر ابعاد و میزانی باید مطابق دستورالعمل شورای‌عالی محیط زیست، دارای گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی باشند و اجرای طرح پس از تصویب این گزارش میسر خواهد بود. در سطح کشور قوانین زیست محیطی شاخه مهم و مستقلی از حقوق عمومی تلقی می‌شود که با اصل پنجاهم قانون اساسی آغاز شده و با مصوبات و قوانین مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی از تکوین و تکامل نسبی برخوردار شده است. این مقاله به توصیف مستندات قانونی و اداری ارزیابی اثرات زیست محیطی فازهای پارس جنوبی اختصاص دارد.