سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضا خدمتی – دانشیار و عضو هیئت علمی – دانشکده مهندسی دریا ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کریم اکبری وکیل ابادی – دانشجوی دکتری مهندسی دریا – دانشکده مهندسی دریا ، دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

روش آزمایش مدل در مقیاس کوچکتر یکی از شاخه های علم معماری کشتی است که مبتنی بر آنالیز ابعادی می باشد. این روش در طراحی و بهینه سازی پارامترهای هیدرودینامیکی و سازه ای شناورها بسیار با اهمیت می باشد. در سالهای اخیر جهت اندازه گیری پاسخ سازه ای شناور در شرایط مختلف عملیاتی، از مدلهای مناسب استفاده می شود. از معمول ترین این مدلها، مدل چند بخشیکشتی می باشد. برای این منظور از تجهیزات اندازه گیری دقیق برای اندازه گیری نیروها و گشتاورها استفاده می شود. مهمترین پارامتر، چگونگی برقراری تشابه سازه ای بین کشتی واقعی و مدل شناور می باشد. این تحقیق در ارتباط با توسعه و کاربرد مدلهای مقیاس شده جهت پیش بینی رفتار سازه ای شناورها در شرایط محیطی مختلف در دریا می باشد. برای این منظور چگونگی بکارگیری قوانین تشابه سازه ای بین مدل و شناور واقعی ارائه می شود.