سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم معارفیان – دانش آموخته مهندسی شیمی پتروشیمی
پریا پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

رشد بی رویه جمعیت به ویژه در مناطق شهری، تمرکز جمعیتی و موج مصرف گرایی همراه با پیشرفت تکنولوژی، موجب گردیده طیف وسیعی از مواد زائد در جهان با شتابی تولید شوند که آهنگ رشد آن در همه کشورها از جمله در کشور ایران، به طور چشمگیری در حال افزایش باشد. این روند ناشی از مصرف بی رویه منابع طبیعی و خروج میلیون ها تن مواد از چرخه مصرف است. به همین دلیل در دهه های اخیر یکی از مهمترین ارکان بهداشت و محیط زیست، مدیریت مواد زائد، ضایعات و پسماندها شناخته شده که شامل مجموعه ای از مقررات منسجم و هماهنگ در زمینه کنترل، تولید، ذخیره یا جمع آوری، حمل و نقل و دفع آن ها است. بی تردید برنامه ریزی در جهت دفع صحیح زباله و توجه به اثرات زیانبار آن بر محیط زیست، یکی از اصول مهم و ضروری در راستای تأمین منافع بلندمدت جامعه و حرکت در مسیر توسعه پایدار می باشد. یکی از راه حل های بسیار مؤثر برای مبارزه و خنثی سازی اثرات نامطلوب زباله های تر، تبدیل آن ها به کود است. کمپوست قدیمی ترین محصول بازیافت است. این محصول ترکیبی از ضایعات مواد خوراکی و زباله های تر است که در دگرگونی، از طریق تجزیه هوازی به خاک سفید و سیاه غنی تبدیل می شود. این مقاله سعی دارد به معرفی کود کمپوست، فواید و خواص، چگونگی ایجاد و نحوه مصرف آن بپردازد.