سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن یعقوبی – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
علی محمدزاده – استادیار دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی.

چکیده:

مسئله قناعت و صرفه جویی از مفاهیم مورد اهتمام دین مبین اسلام است که در آیات قرآنی و روایات اهل بیت (ع) بر روی این موضوع تاکید فراوان صورت گرفته است. صرفه جویی به مفهوم مصرف چیزی به شکل درست ومناسب آن است. این مسئله برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد عمومی زندگی « نیز می تواند تأثیر گذار و سرنوشت ساز باشد. از صفاتی که سبب موفقیت انسان در زندگی خود مخصوصاًمادی می شود و از ذلت و خواری و تملق گویی دیگران جلوگیری می نماید قناعت است. چنانچه رسول گرامی اسلام )ص( می فرمایند: عز من قنع و ذل من طمع )در قناعت عزت و طمع ذلت است(. یعنی قناعت اکتفا کردن به ضرورت زندگی و دوری از آرزوهای طول و دراز و رنگارنگ مادی است. روحیه قناعت در جامعه عامل تقویت و افزایشروحیه جهادی است، زیرا انسانی که به کم ترین حد در مصرف رضایت می دهد و با آن که از تولید ثروت بهره مند و از ثروت و سرمایه برخوردار است ولی به میزان نیاز از آن استفاده می کند این آمادگی را دارد که در برابر فشارهای .». اقتصادی و تحریم ها مقاومت نماید و بتواند در جبهه های جهادی، شرایط سخت آن را تحمل کند