سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسترن ملازاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

برای مدیریت منطقی و صحیح آبهای زیرزمینی بویژه درمناطق خشک و بیابانی باید یک رویکرد جامع و درعین حال مرتبط با مدیریت پایدار اکوسیستم ها را توسعه داد این مطالعه نشان داد که روشهای باستانی مدیریت آبهای زیرزمینی ازجمله سیستم قنات م یتواند مثال خوبی از نبوغ انسان درمقابله با کمبود آب و نیز مدیریت منابع آب درمناطق بیابانی و خشک بصورت پایدار باشد زلزله فاجعه بار بم باعث جلب توجه پژوهشگران و متخصصان به این میراث بزرگ بشر به عنوان روشی جهت مدیریت پایدار آبهای زیرزمینی درمناطق خشک و نیز توسعه فرهنگ پیچیده دررابطه با تخصیص منطقی منابع گردید درصورت انتخاب سیستم قنات درمدیریت آب مناطق بیابانی استفاده ازتجربیات مردم محلی درشناسایی آبخوانها امری ضروری است.