مقاله قلمرو بی طرفی در دادرسی کیفری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۷ – بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: قلمرو بی طرفی در دادرسی کیفری
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حق و تکلیف مشترک بی طرفی
مقاله طرفین دادرسی
مقاله بی طرفی ساختاری (تقنینی) و عملی (قضایی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناجی زواره مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تامین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی (در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، یا جامعه (در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان معیار جرم انگاری، که باید چنین باشد.)، یا هیات حاکمه (در صورت ورود لطمه به منافع حاکمیت و امکان تفکیک این منافع از منافع جامعه)، و یا هر سه آنهاست که از امکانات زیادی برای برتری جویی بر متهم برخوردارند. در مرحله تقنین و تعیین ساختار دادرسی، نقض بی طرفی به نفع حاکمیت و یا جامعه بیشتر محتمل است. التفات خاص یا تعلق خاطر نسبت به موضوع دعوی یا طرفین آن از موجبات نقض بی طرفی است. در دادرسی بی طرفانه، طرفداری از حقیقت یا قانون، نقض بی طرفی نیست.