سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناجی قادرنژاد – شرکت برق منطقه ای غرب
لیلا رشیدی – دانشگاه کردستان
میثم غلامی – دانشگاه کردستان

چکیده:

کات اوت فیوزها ۱ به دلایل اقتصادی و عدم نیاز به ترانسفورماتورهای جریان-ولتاژ مانند سایر رلهها و ایفای یک نقش حفاظتی ساده و تا حدی مورد قبول، در سیستمهای توزیع کاربرد فراوان دارند و به صورت سریدر مدار قرار گرفتهاند و عملکرد تک فازی دارند.باز شدن یکی از فازهای شبکه توزیع ناشی از عملکرد کات اوت فیوز در خطاهای تک فاز به زمین، سبب دو فاز شدن سیستم توزیع انرژی تا زمان رفع عیب میگردد وموجبمشکلاتی از قبیل نامتعادل شدن ولتاژ و جریان ترانسفورماتورها در سطوح ولتاژ اولیه و ثانویه و همچنین نامتعادلی ولتاژ و جریان و توان در بارهای شبکه توزیع خواهد شد. در شبیه سازی با نرمافزار فیدر واقعی استفاده و نهایتاً مشکلات متعاقب و راه- کارهای پیشنهادی آورده شدهاستEMTP از یک