سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر چرب گو – کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک
توحید چرب گو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

منطقه مورد مطالعه واقع درشمال غربی ایران از طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۴۶ درجه و ۴۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۸ درجه تا ۳۰ دقیقه و ۳۸ درجه واقع است گسل شمال تبریز یکی از ساختارهای اصلی است که از دیرباز درزمین شناسی منطقه تاثیر به سزایی داشته و درحال حاضر نیز یکی از ساختارهای فعال ایران به شمار می رود و تاثیر عمده ای برروند تحول زمین شناسی منطقه و مورفولوژی گذاشته است قطعه بندی گسل تبریز درواقع شامل تقسیم گسل به بخشهای مجزا براساس شواهدمورفوتکتونیکی و فعالیت های لرزه ای است به علت عدم اطلاعات جامع و کافی از موقعیت کانونی و عمق زمین لرزه های گسل شمال تبریز همچنین کوتاه بودن زمان ثبت داده ای دستگاهی وکافی نبودن اطلاعات سایزموتکتونیکی قطعه بندی گسل شمال تبریز براین اساس از دقت لازم برخوردار نیست