سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا امیری – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سمیه جعفری – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
شبنم شادرو – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدحسین یغمایی مقدم – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

قطعه بندی بافت یکی از مراحل اولیه جهت شناسایی سطوح و اشیا در یک تصویر است درسالهای اخیر بیشتر توجه ها به سمت ویژگی های بافتی معطوف شده است وویزگیهای بافتی در قطعه بندی تصاویر و دسته بندی تصاویر شناسایی الگو و غیره مورد استفاده قرار می گیرند دراین مقاله یک روش قطعه بندی فازی مبتنی بر گشتاور ارایه شده است به این ترتیب که ابتدا به استخراج ویژگیها پرداخته می شود و سپس ان ویژگی ها را با روشهای فازی دسته بندی می نماییم گشتاورهاه داخل پنجره های محلی اطراف هر پیکسل محاسبه می شوندو سپس براساس این گشتاورها برای هر پیکسل یک بردار ویژگی محاسبه می شود. به منظور بهبود تقطیع از ویژگی آنتروپی و انرژی فشار بافت نیز استفاده می شود سرانجام این الگوریتم بردارهای ویژگی را براساس یک روش فازی دسته بندی می کند روش پیشنهادی بافتهای گوناگون را بطور موثر قطعه بندی می کند.