سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید چهره سا – گروه مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
غلامعلی رضایی راد –

چکیده:

این مقاله بر روی معرفی تحلیل تصویر شی گراء و ایجاد اشیای اولیه برای پردازشهای سطح بالا مانند آشکارسازی و دستهبندی متمرکز شده است. اشیا با تک پیکسلها شروع میشوند و در یک فرآیند تکراری اشیا دو به دو به شرطبرقراری معیارها ترکیب میشوند و شی جدیدی را میسازند. رهیافت پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمهای دیگر، پارامتر مهمی را حذف کرده و از معیارهای دیگری برای توقف فرآیند استفاده میکند. در مرحله اول الگوریتم پیشنهادی، به منظور ترکیب اشیا، فقط از معیار شدت استفاده شده است. الگوریتم جهت استخراج لکههای نفتی بر روی تصویر ماهوارهایSAR اعمال شده است. نتایج نشان میدهند که الگوریتم با دقت مطلوبی اشیای اولیه را استخراج کرده است