سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین علی آبادی – کارشناسی ارشدمهندسی برق مخابرات
مینا فتاحی – کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک

چکیده:

در این مقاله، الگوریتم دسته بندی فازی به منظور قطعه بندی تصاویر ارائه می شود. اساس این الگوریتم بر پای هی این واقعیت است که الگوریتم فازی اطلاعات فاصله ای را در نظر نمی گیرد، که این امر باعث حساسیت این روش به نویز می شود. فرمول جدید از طریق ترکیب اطلاعات همسایگی با الگوریتم اصلی فازی و بواسطه یک هیستوگرام بر پایه فازی مقداردهی اولیه می شود. احتمال در این الگوریتم که تأثیر فضایی پیکسل های مجاور بر پیکسل مرکزی را نشان می دهد نقش کلیدی دارد و می تواند بوسیله عضویت فازی در این الگوریتم به طور خودکار تصمیم گیری نماید. به منظور ارزش گذاری کمی و اثبات کارایی روش پیشنهادی، دسته ای از آزمایشات و مقایسات به همراه استنتاج های بسیاری از الگوریتم فازی در این مقاله ارائه می شود. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهند که روش پیشنهادی موثر و در برابر نویز مقاوم است.