سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
معصومه شریعت – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

چکیده:

بخش بندی تصویر نقش اساسی در دسته بندی تصاویر بافتی و شناسایی ا شیا در سیستمهای بازیابی تصویر دارد به استخراج ویژگی ها از تصویر داریم به همین منظور روشهای متفاوتی در استخراج ویژگیهای بافتی معرفی شد به دلیل محدودیت های ذاتی آنها برای همه تصاویر بافتی در نظر گرفت دراین مقاله روشی جدید براساس معیار اندازه گیری فازی و تعیین مقدار استانه براساس تکرار و استفاده از آن در تابع فازی درهیستوگرام تصویر برای قطعه بندی تصاویر بافتی معرفی می شود برای ارزیابی این روش از پایگاه داده های تصاویر بافتی VistexوBrodatz استفاده شد و مقایسه این روش با روشهای بانک فیلتر گابور و فضایی مکانی نشان داد که روش پیشنهادی کارایی بالاتری دارد.