سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم محبوبپور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس
سیدعلی علوی فاضل – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماه شهر

چکیده:

جوشش محلولهای دوتایی بطور گسترده در فرایندهای مهندسی کاربرد دارد. دراین تحقیق مقدار قطر جدایش حباب در جوشش استخری محلول دوتایی آب / مونواتیلن گلیکول برروی گرمکن استوانه ای افقی از جنس استنلس استیل ۳۰۴A در گسترده وسیعی از غلظت و شار حرارتی و در فشار اتمسفر بطور تجربی اندازه گیری شد .نتایج تجربی با مقادیر محاسبه شده توسط روابط موجود مقایسه و خطای آنها تعیین گردید. نتایج نشان میدهد که مدل Co1 در پیش بینی قطر جدایش حبابها در جوشش استخری محلول آبی مونواتیلن گلیکول دارای حداقل خطا نسبت به روابط دیگر می باشد.