سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا مردانی قهفرخی –

چکیده:

دراین مقاله به دنبال یک روش بارستی برای پیدا کردن عضو مشترک ازمجموعه جوابهای مشترک یک خانواده باپایان ازمسائل تعادل با استفاده از نگاشت های یکنوا و همچنین مجموعه جوابهای مشتری متناهی از نابرابری و ردشی و خانواده نامتناهی ازنقاط ثابت نگاشت های غیرانبساطی درفضای هیلبرت هستیم و سپس یک قضیه قوی همگرایی برای روش بارستی پیشنهاد شده دربالا را بیان می نماییم که شرط بهینه برای مسائل مینیمم سازی است و بهعنوان کاربردی از قضیه فوق میتوان به حل یک مساله بهینه سازی برداری پرداخت قضیه نابرابری و ردشی درعلوم دیگری همانند مکانیک فیزیک بهینه سازی کنترل برنامه ریزی غیرخطی اقتصاد تعادل حمل و نقل و علوم مهندسی و … کاربرد دارد.