سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید شریفی – عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت
علی اسدی – دانشیاردانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
ناصر برومند – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت
امان الله سلیمانی – عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

چکیده:

امروزه گردشگری به عنوان یکی از ارکان اساسی در توسعه پایدار مناطق، مطرح می باشد که با برنامه ریزی دقیق و اصولی، و شناسایی قابلیت ها و محدودیت های پ یش روی آن، می توان جایگاه آن را در سطوح گوناگون توسعه و همچنین در سطح ملی ارتقا داد. ایران نیز یکی از دیدنی ترین کشورهای جهان می باشد که جزء د ه کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جز ۵ کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جز سه کشور اول جهان از نظر ت نوع صنایع دستی است اما از لحاظ کسب درآمد این صنعت در حد بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر قرار دارد .جزیره زیبای قشم بادارابودن مناظر طبیعی جذاب ، روستاهای ساحلی و جنگلهای حرا واقلیم مناسب علی الخصوص در فصل زمستان، و همچنین ترکیبی از آداب و سنن محلی نشات گرف ته از تنوع فرهنگ قوی می تواند ارایه دهنده محیطی راحت ، فرحبخش و جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی به حساب آید اما علی رغم داشتن جاذبه های فراوان گردشگری به دلایل عدیده ا ی تاکنون نتوانسته درراستای توسعه صنعت توریسم گام مهمی بردارد . لذا این مقاله به معر فی تو ریسم در این جزیره به عنوان یک صنعت پردرآمد و محرک توسعه پایدار به ت بین ارزش و جایگاه آن می پردازد که شامل مفاهیمی از توریسم ، نقش گردشگری در توسعه پایدار ، محدودیت ها، چالشهای پیش روی آن در قشم و… می باشد