سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل استادمحمد – رئیس گروه مالیاتی سازمان امور مالیاتی و لیسانس مدیریت بازرگانی دانشگ
قادر فرهودی – کارشناس مالیاتی سازمان امور مالیاتی و فوق لیسانس حسابداری دانشگاه آز

چکیده:

امروزه دولت ها به صنعت گردشگری توجه خاصی داشته و با تدابیر و سیاست های ویژه سعی در توسعه و گسترش آن دارند؛ زیرا این صنعت علاوه بر آن که برای کشورها، ارز به همراه م یآورد، می تواند در رشد و رونق اقتصادی آن ها نیز مؤثر واقع گردد. از این رو دولت مردان با توجه به جاذبه های کشورشان اقدام به جذب گردشگر می نمایند. البته جاذبه های گردشگری کشورها، یکسان نبوده و برخی از کشورها از تنوع بیشتری در این زمینه برخوردار می باشند. خوشبختانه کشور ما در این خصوص از معدود کشورهایی است که بیشترین تنوع را از لحاظ جاذب ههای گردشگری دارا م یباشدکه از آن میان می توان به آثار باستانی متعدد، شرایط اقلیمی و آب و هوایی استثنایی، اماکن متبرکه و زیارتگاه های فراوان، چشم اندازها و مناظر طبیعی زیبا و سایر جاذب ههای گردشگری اشاره داشت. اما متأسفانه این صنعت با توجه به قابلی تها و امکانات کشور ما در مقایسه با سایر کشورها، از جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده و با وجود جاذبه های متعدد گردشگری، لازم است که تلاش ها و کوشش های همه جانبه ای هم از سوی دولت مردان و هم از سوی بخش خصوصی به عمل آمده تا هر چه سری عتر بتوان موجبات پیشرفت این صنعت را فراهم ساخت. از این رو در این نوشتار سعی خواهیم کرد که پس از بیان مفاهیم کلی گردشگری به آثار مطلوب آن اشاره نموده و در ادامه به معرفی منطقه آزاد قشم پرداخته و با بررسی جاذب ههای گردشگری آن از میزان توان مندی بالای این صنعت در این منطقه آگاهی خواهیم یافت و در خاتمه راهکارهای تأثیرگذار در افزایش صنعت گردشگری قشم را نیز مورد کنکاش و مطالعه قرار می دهیم.