رفتار درمانی

در مقایسه با رفتار درمانی و دارو درمانی، محققان نام والدین بیمارانشان را در فهرست درمانگران می گنجانند. «برور» گزارش کرد اکثر محققان رفتاری فرضیه بیولوژیکی را می پذیرند اما او می کوشد تا اوتیسم را با کمک والدین و کودکشان درمان کنند. (صفحه ۱۳۶) آثار و تحقیقات پرنر، فیث، لیسلی ولیکمن (۱۹۹۸) نشان دادند که کودکان مبتلا به اوتسیم در آشنایی ذهنی با تئوری فکر کودک به تأخیر میافتند. (صفحه ۶۹۸) ارتباطات انسانی به درک کودک مبتلا به اوتیسم کمک می کند. مهارت های شفاهی و غیر شفاهی نقش بسزایی را در درمان کودکان او تیمسی ایفا می کنند، (کو، ماتسون، فی ، منکیم ، لیئورناردو، ۱۹۹۰) واکنش های شفاهی، غیر شفاهی و جسمی را در یک بازی مورد بررسی قرار دادند. سه فرد را با سه روشی درمان کردند. دانشگاه کالیفرنیا ایراد لاوی در ۱۹۷۰ برنامه ای خاصی را تحت عنوان TACCH طراحی کرد که برنامه درمانی بیماران در کالیفرنیای شمالی می باشد و LEAP پیش دبستانی ای درشهر پیترزبورگ.

مبحث

روش های درمانی مختلفی انتخاب شده است. والدین بداخلاق را می توان به عنوان یک عامل غیر عادی حذف کرد اما از والدین خونگرم و احساسی را می توان برای درمان کودک استفاده کرد. همچنین از دارو درمان پشتیبانی کرد زیرا شواهد و مدارکی نشان داد که اوتیسم از پدیده های بیولوژیکی، عدم تعادل بیوشیمیایی توارثت ژنتیکی و موتاسیون / جهش کروموزومی (ژنی )، فاکتور توازنی پدر نشات گرفته است.(گلافر و همکارانش ۱۹۹۰، صفحه ۹۳۸) روش های درمانی اعم از دارو درمانی و رفتار درمانی با کمک یکدیگر زندگی افراد مبتلا به اوتیسم را افزایش می دهند. اکثر مردم مبتلا به اوتیسم از دنیا گریزانند اما تعداد اندکی از موهبت الهی خاصی لذت می برند و در یک رشته خاص تبحر و مهارت دارند برای مثال می توان از ریاضی یا موسیقی نام برد. خاطرات شان غالبا استثنایی و منحصر به فرد است. آنها قادرند آنچه را که سالها قبل اتفاق افتاده به خاطر آورند. فیلم ” مرد بارانی” بیماری مذکور را برای عموم توصیف می کند. در آینده پزشکان امیدوار هستند تا هم درمان و هم علت بیماری اوتیسم را کشف کنند. هم اکنون درمانگران با دارو و روان درمانگران با رفتاردرمانی می کوشند تا برای بیماران اوتیسمی غیر طبیعی و SIB راه درمان مناسبی بیابند، زیرا مبتلایان به اوتیسم اغلب مواقع بزرگ می شوند اما درمان دوران کودکی بهترین راه حل برای آنها است مخصوصاً زمانی که می کوشند تا به کمک محیط اجتماعی اطرافشان جان خود را نجات دهند.