کروشه: از کروشه برای ذکر علائم آوایی، فرمول های ریاضی و الحاقات در نقل قول استفاده کنید. الحاقات یعنی درج گفته های خودتان در میان بیانات فردی دیگر. اگر در صفحه کلید کامپیوتر خود کروشه ندارید، آن را بصورت دستنویس بنویسید (بخش ۷ل را برای دیدن مثال ها ملاحظه کنید).

گیومه: برای آوردن تمامی نقل قول هایی که به عنوان بخشی از مقاله هستند، استفاده می شود؛ به جز نقل قول های طولانی و تورفته (تورفتگی، خود نشانه ی نقل قول است). برای اینکه نقل قول ها از لحاظ سبکی تأثیرگذار باشند، نیاز به بررسی و استنادهای دقیق دارند (مثال ها و توضیحات فصل ۷ را ملاحظه کنید). گیومه را برای عناوین مقالات، رساله ها، داستانهای کوتاه، شعرهای کوتاه، آهنگ ها، فصل های کتاب، آثار منتشر نشده و بخش های مختلف برنامه های رادیو و تلویزیون به کار برید.

از گیومه برای مشخص کردن لغات و عباراتی که آنها را به عمد اشتباه تلفظ یا استفاده کرده اید یا برای رساندن معنی خاصی به کار برده اید، استفاده کنید:

The “patrons’ turned out to be criminals searching for a way to launder their money.

اما در تحقیقات مربوط به مطالعه ی یک زبان باید زیر تمام قالب های زبانی (حروف، لغات و عبارات) که موضوع مورد بحث شما هستند خط بکشید و نیز باید برای تعاریفی که بدون علائم نوشتاری در متن می آیند، از تک گیومه استفاده کنید (برای نمونه: nOSu بینی”).

«خوزه دونوسو» در اثر خود، باغچه ی کناری” بحرانی هنرمندانه که مفهومی سیاسی، اخلاقی دارد رادر قالب درام به تصویر کشیده است. در موارد دیگر، از گیومه دوتایی برای عبارات و جملات خارجی و از تک گیومه برای ترجمه های خود استفاده کنید:

برای «بوکان» مهم بود که مجموعه ی ۱۶۲۵ در فرانسه، به عنوان “un OeuVTe nouveau” یک کار جدید” ظاهر شود.

پرانتز: برای آوردن موارد زیر در نوشته ی خود، از پرانتز استفاده کنید:

۱. منابع درون متنی:

به گزارش لارسون (۲۵-۲۳) و میشل (۴۵-۳۴۴)….

۲. یک مطلب مستقل:

یافته های اخیر (شکل ۶ را ملاحظه کنید) نشان می دهد….

۳. عناوین یک سری موارد:

آزمون ها (b) …(a ، ( … و (c) … بود.

۴. اولین باری که از یک علامت اختصاری استفاده می کنید: نتایج این آزمایش حاکی از این بود که زمان عکس العمل (RT) ….