دلایل بیماری

روتر(۱۹۶۸)، سه عامل عمده ی این بیماری را به شرح زیر و به صورت فهرست وار بیان کرده است – سندرم رفتاری، اختلالات مغزی ارگانیکی، طیف گسترده ای از عامل های بیولوژیکی – روانشناختی – اجتماعی، سه دلیل عمده این دانشمند است. هرمان و همکارانش اثبات کردند که در خود فرورفتگی (اوتیسم) در اثر اختلالات بسیار شدید در مواد شیمیایی مغز تحت عنوان او پیوئید ایجاد می شود که برای کاهش مفهوم و معنای درد مورد استفاده قرار می گیرد و انگیزه ای همانند مرفین و هروئین در فرد ایجاد می کند. (هرمان و همکارانش ۱۹۸۶) وقتی که یک فرد متولد می شود، سطح اوپیدید ۱۰۰ مرتبه بیشتر از مدت زمان باقی عمرش است. ممکن است نوزادان تازه متولد شده، از طریق جفت به بیماری مبتلا شوند. (هرمان و همکارانش ۱۹۸۶، صفحه ۱۱۷۲) فرض بر این است که سطح اوپیدید دوران کودکی ناگهان افت می کند و این امر باعث مبتلا شدن به بیماری اوتیسم می شود.(به کتاب هرمان و همکارانش ۱۹۸۷ مراجعه کنید).

اوتیسم همچنین در اثر رشد کم مخچه ایجاد می شود. اوتیسم یا در خود فرورفتگی یک اختلال مغزی کند است. محققان از یک تکنیک به عنوان اسکن یا بزرگنمایی تصاویر رزونانس معناطیسی یا MRI استفاده می کنند؛ در این روش اسکنیگ یا بزرگنمایی، بافت های نرم بدن با اشعه X نمایان می شوند. برای مثال می توان از بافت مغز نام برد. مغز های طبیعی ۱۸ و مغزهای طبیعی مبتلا به اوتیسم را اسکن و بزرگنمایی کردند. در اکثر موارد آزموده شده MRI، ٪۲۵ اختلالات در ورمیسل مخچه نشان داده می شود. اگر چه ۱۸ نفر سالم از مغزهایی برخوردارند که کاملاً رشد کردند. اوتیسم با رشد ناقص مغز رابطه مستقیم دارد. اوتسیم شرایطی است که حتی پس از تولد و در سنین یکسالی و دو سالگی (نمایان می شود) (فای ، ۱۹۸۷).

گالافر و جونز و بیرات به طور تخصصی در زمینه سلامت ذهنی نظراتشان را بیان کردند و دلایل ابتلا به اوتیسم را شرح دادند. گالافر و همکارانشی تحقیقات را در این زمینه شرح داده اند:

می توانید به طور خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل را در جدول شماره ۱ مشاهده کنید. فاکتورهای بیوژنتیکی نگرش های روانشناسان در نظریه های اپتولوژیکی اوتیسم نوزادان را عنوان می کند از بین عامل های بیولوژیکی، تا آنجا که امکان انتخاب باشد، تعادل بیوشیمیایی وجود ندارد. با شاخصی میانگین روابط و نقاط قوت فی ما بین شاخص های مرتبط، رابطه ای بسیار قوی وجود دارد.(صفحه ۹۳۶)

رفتار

رفتار کودک مبتلا به اوتیسم گزارش شده است. (فای ۱۹۸۷، ریملاند ۱۹۸۴، روتر، و اندرشاف ۱۹۸۶) کودکان مبتلا به اوتیسم از نوعی فرورفتگی به خود رنج می برند و از لمسی و گرفتن دست های دیگران اجتناب می کند. کودک اغلب و به طور معمول ساکت و گوشه گیراست. او به سوالات پاسخ نمی دهد و اکثراً نمی تواند صحبت کند. برخی از مبتلایان به اوتیسم از صدای دیگران تقلید می کنند که اصطلاحا بدان سندرم اکولا لیلا می گویند. برخی تنها ثانیه هایی را حذف می کردند. آنها وقتی با مردم سخن می گویند، روی سخنشان با آنها نیست و اغلب نگاهشان را از چشم های افراد دور می کنند و به آنها نگاه نمی کنند. کودکان مبتلا به اوتیسم بسیار بیش فعالند. دستانشان را به هم می فشارند، انگشتانشان را حرکت میدهند، پلک هایشان را به هم میزنند و رفتارهای خودزنی از خود نشان میدهند. مخصوصاً زمانی که در محیط ناآشنا قرار گرفته باشند. دردهای مزمن اکثراً در هشت درصد از کودکان مبتلا به اوتیسم وجود دارد.

جدول ها را در متن شرح کنید. در عبارات حاوی ۴۰ واژه یا فهرست های دارای بیش از ۵ فضای خاصی، علامت گیومه را ذکر کنید. جدول ۱: نگرش های روانشناختی نسبت به نظریه اپتولوزیکی اوتیسم نوزادان. جدول :

نظریه اپتولوژیکی              شاخص میانگین                      رده     عوامل

  عدم تعادل بیو شیمیایی         صدمات مغزی       عوامل گوارشی            گوارشی از

  جانب مادر          رفتار سرد   والدین کند

  اختلات           جهش/موتاسی        و بی معنی

مقاومت و اختلالات ژنتیکی                متوبیولوژیکی و          ونکروموزمی

متاہولیکی      عدم کارایی صحیح                          سن مادر                روش تولد

  سیستم دفاعی بدن