نمونه ای از یک مقاله به سبک APA

مقاله زیر، شکل و سبک یک مقاله که مطابق با معیار های سبک APA نوشته شده است را نشان می دهد. در این سبک از مقاله نویسی، به موارد زیر نیازمندید: صفحهی عنوان، چکیده، استنادهای دورن متنی به نام نویسنده ، سال، همه ی منابع استفاده شده و فهرست منابع.

شماره صفحه عنوان / اوتیسم ۱

اوتسیم: دلایل و روش درمان، پت براکسی دانشکده ایالات پین آستین . ( این سرفصل در بالای هر صفحه وجود دارد.)

اوتیسم۲:

چکیده مطالب:

اوتیسم را تغییر شکل عصبی مغز یا در خود فرورفتگی می نامند که بر نوزادان قبل از ۳۰ ماهگی تاثیر می گذارد. نظریه ها در مورد دلایل و روش درمان از زمانی تغییر کرد که « کنیز» گزارشهای خود را در مورد فرورفتگی یا اوتسیم در اختلالات دروان کودکی بیان کرد. دو نظریه مهم وجود دارد که از زمان ارائه با یکدیگر بودند. این دو نظریه عبارتنداز نظریه رفتاری و نظریه فارماکولوژیکی یا داروشناسی. اکثریت روانشناسان، عدم تعادل بیوشیمیایی را عامل اصلی پیش بینی می کنند. هم اکنون محققان والدین را به عنوان درمانگرانی معرفی می کنند که طبق شواهد و مدارک می توانند با کمک روش های درمانی بر کودکان بیمار تاثیر بگذارند. دستاوردهای حاصل حاکی از آن است که روش های دارویی طبق روشهای رفتاری می تواند روش زندگی یک بیمار مبتلا را تغییر دهد.

اوتیسم ۳

اوتیسم: یک اختلال عصبی مغزی و ذهنی است که قبل از سن ۳۰ ماهگی روی می دهد. نخستین بار کانر (۱۹۴۳) ان را شناسایی کرده و ۱۱ مورد افراد مبتلا را شناسایی و مورد بررسی قرار داد. کلیه موارد، نوعی خاصی از روان پریشی کودکی را نشان می دهند که علی رغم اینکه هر کدام از بیماری ها با شیزوفرنی دوران کودکی مشابه است اما دارای اشکال مختلفی است. کانر خصوصیات سندرم نوزادان را به شرح زیر توصیف می کند:

(۱) انزوا و در خود فرورفتگی

(۲) اختلالات زبانی

(۳) امیال وسواسی گونه مخصوصی ثبت موارد مشابه.

(۴) توانایی های ناشناخته ادراکی

(۵) توسعه سلامت فیزیکی معمولی بدن

(۶) بیماران مبتلا به سرماخوردگی، وسواسی، هوش فراوان، «روتر» این علائم را به چهار گروه مجزا تقسیم بندی کرد: شروع این بیماری از آغاز ۳۰ ماهگی پس از بدو تولد است. رشد کند اجتماعی فرد، رشد زبانی کند و وقت گیر، ترجیح یکنواختی فعالیت استروتیدی از علائم این بیماری است. در ایالات متحده آمریکا، اوتیسم (خود فرورفتگی) از هر ۲۵۰۰ کودک یک کودک را مبتلا می سازد و معمولاً تشخیص داده نمی شود مگر آنکه کودک ۲ یا ۵ ساله شود.(کوجل ، شیربابن ۱۹۸۱).

کانر این اختلالات را در خود فرورفتگی دوران نوزادی معرفی می کند. (صفحه ۲۴۹) او معتقد است که عامل اولیه برای مبتلا به اوتیسم داشتن والدین سرد مزاج، ” مادری مبتلا به سندرم اوتیسم”، است. امروزه اوتیسم را به عنوان اختلال رشدی شناسایی و بررسی می کنند تا از روان پریشی، عقب افتادگی اختلالات دوران کودکی و … کاملاً شناسایی و تشخیص داده شود. (روتر ۱۹۶۸) نظریه های غیر رسمی و موقت در مورد اوتیسم بسیار متنوع و مختلف است و ناشی از اختلال کروموزمی والدین می باشد. گالافر، جونز، بابیرن، ۹۹۰: صفحه ۹۵۳).

بدین ترتیب، بر پایه این دو نظریه احتمالی، محیطی را برای کودکان شبیه سازی کردند تا رفتار آنها را شناسایی کرده و مورد آزمایش قرار دهند. مجموعه ای دیگر از دانشمندان از دارو برای تاثیرگذاری بر مغز کودک بهره گرفتند. روش های مذکور تاثیرات مثبتی را به همراه دارند. شرینمن و گوردن بارون، رویکردهای رفتاری خود را به محک ازمایش گذاردند. (به نقل از میسیو ۱۹۸۹) گالافر جیمز برین (۱۹۹۰) نظریه بیوژنتیکی را بررسی کرد.