سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فرمهینی فراهانی – کارشناس ارشد پژوهشی بیابان زدایی
حمیدرضا میرداودی – عضو هیئت علمی بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
حجت اله زاهدی پور – عضو هیئت علمی بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

چکیده:

قره داغ Ni.schoberi گیاهی است نادر که از لحاظ حفاظت خاک خواص دارویی و تولید علوفه دارای ارزش زیادی بوده و درکویر میقان اراک بخوبی استقرار یافته است شناسایی خصوصیات رویشگاه این گیاه راهنمای خوبی جهت توسعه کشت این گیاه در سایر مناطق کویری و بیابانی کشور می باشد جهت بررسی خصوصیات رویشگاه قره داغ در کویر میقان اراک مطالعات هوا و اقلیم پوشش گیاهی فنولوژی خاکشناسی و آبهای زیرزمینی در منطقه صورت گرفتهاست در مطالعات هوا و اقلیم با استفاده از آمار ایستگاه سینوپتیک اراک و ایستگاه تبخیر سنجی داود آباد اراک که از نزدیکترین ایستگاه ها به این منطقه می باشند اطلاعات مورد نیاز استخراج شده و تجزیه و تحلیل های لازم صورت گرفتهاست متوسط بارندگی منطقه ۱۹۶/۵ میلی متر و متوسط درجه حرارت ۱۳/۲ درجه سانتی گراد می باشد. اقلیم منطقه براساس روش آمبرژه خشک سرد می باشد در مطالعات پوشش گیاهی با استفاده از دو ترانسکت شمالی جنوبی و شرقی غربی و تعداد ۲۱ پلات که بطور تصادفی در رویشگاه زده شد متوسط پوشش قره داغ در سطح منقه حدود ۴۲ درصد برآوردگردید.