سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه سپاهی – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، کرمان،
محمد شجاع الدینی – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، کرمان
محمد عظیم دهواری – سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

چکیده:

سرخرطومی حنایی خرما آفت بسیار مخرب نخیلات است که هم اکنون در استان سیستان و بلوچستان خسارت می زند. به علت عدم دسترسی به لاروها به عنوان مرحله خسارتزای آفت، کنترل شیمیایی آن بسیار سخت و پر هزینه است. مطالعات بسیاری بر روی روش های کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی این آفت انجام شده است. مرور سوابق تحقیقاتی نشان می دهد که برنامه ریزی و تلفیق مجموعه ای از اقدامات قرنطینه، پیشگیری و مبارزه بهترین راهبرد در مدیریت موثر این آفت است. قرنطینه داخلی و رعایت موازین بهداشت گیاهی مهمترین عوامل پیشگیرانه در جلوگیری از انتشار آفت در داخل کشور می باشد. ردیابی آفت در مناطق در معرض آلودگی، بطور مداوم و هرساله و انجام اقدامات آنی کنترل کننده و محدود کننده در صورت مشاهده آلودگی جدید، ضرورت دارد. در مناطق آلوده به آفت، رعایت اقدامات بهداشتی در باغ و شکار انبوه حشرات کامل در تله های فرمونی با استفاه از فرمون تجمعی مصنوعی و جلب کننده های گیاهی، در صورتی که بصورت پیوسته در تمامی مناطق آلوده صورت گیرد، می تواند از افزایش دامنه خسارت آفت بکاهد. شناسایی و حفاظت از دشمنان طبیعی آفت در مناطق آلوده کشور به منظور تقویت کنترل طبیعی و همچنین مطالعه امکان پرورش عوامل کنترل بیولوژیک کاربردی توصیه می شود.