مقاله قرارداد بیمه انتقال انرژی الکتریکی، روشی تشویقی برای افزایش قابلیت اطمینان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – الف مهندسی برق از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: قرارداد بیمه انتقال انرژی الکتریکی، روشی تشویقی برای افزایش قابلیت اطمینان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار برق
مقاله قابلیت اطمینان
مقاله بیمه انتقال
مقاله شبکه انتقال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خندانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری فرود اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با تجدید ساختار در صنعت برق و رقابتی شدن بازار برق، تصمیم گیری های شرکت ها در راستای کسب بیشترین سود صورت می گیرد. از این رو شرکت های انتقال علاقه ای به افزایش قابلیت اطمینان و اصلاح ساختارهای موجود بدون به دست آوردن منافع مالی ندارند و از طرفی، مصرف کنندگان خواستار انرژی با قابلیت اطمینان بالاتر و نیازمند تضمینی برای دریافت انرژی باکیفیت می باشند. در این مقاله، بیمه انتقال انرژی الکتریکی به عنوان روشی تشویقی برای افزایش قابلیت اطمینان مطرح شده است. در این روش، شرکت های بیمه قابلیت اطمینان سیستم انتقال را افزایش خواهند داد و شرکت بیمه خسارات ناشی از عدم تامین انرژی الکتریکی را به مصرف کنندگان پرداخت خواهد نمود. روش پیشنهادی در شبکه ۶باسه مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج نشان می دهد روش پیشنهادی سبب افزایش قابلیت اطمینان شبکه خواهد شد.