سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علیرضا قربانی – کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی
محمد توحیدی – دانشجوی دکتری معارف اسلامی و مدیریت مالی

چکیده:

درسالهای اخیر مشارکت عمومی خصوصی به عنوان یکی از مهمترین رویکردها برای اجرای پروژه های زیرساختی مطرح شده است مشارکت عمومی خصوصی به هرنوع همکاری مبتنی براعتماد بین دولت و بخش خصوصی اطلاق می شود به طوریکه دولت بخش خصوصی را ملزم می کند تا هدف خاصی مثل احداث جاده ها را براورده سازد باید توجه داشت اگر چه ادبیات قراردادهای مشارکت به تازگی درنوشته ها و مکتوبات وارد شده است اما مفهوم ان جدید نمی باشد و نخستین بار درقرن هفدهم قراردادهای مشارکت در فرانسه به منظور تامین مالی زیرساخت های عمومی مورد استفاده قرارگرفته است دراین نوشته سعی شده است پس ازتبیین ویژگیهای این قرار دادها روشهای مختلفی که برای ارزیابی پروژه های مشارکتی به کار میروند تبیین گردد.