سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی بابائی مهر – دکتری حقوق عمومی
مصطفی رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

چکیده:

نفت یا همان طلای سیاه تا امروز شریان حیاتی و اقتصادی کشورهای تولید کننده و وارد کننده آن را به خود اختصاص داده است دررتبه بندی منابع انرژی زیرزمینی نفت همواره درجایگاه نخست قرار داشته و اهمیت انرژی دردنیای امروز برهیچ کس پوشیده نیست به حدی که هرگونه تحول و رویدادسیاسی درجهان متاثر ازنفت و مسائل آن است یکی ازبحثهای مههم درحوزه ی منابع نفتی قرار دادهای نفتی است که به زعم بسیاری ازسیاستمداران و حقوق دانان درواقع چهره ای ازمعارضه ی منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد چهره ای که به نظر برخی دیگر امروزه به سمت مشارکت درتقسیم منفعت یا توزیع متناسب منفعت سیرقهری داشته است نتایج نشان میدهد که درقرار دادهای منعقده میان صاحبان منافع نفتی و شرکت های خارج یصرفنظر ازنحوه تقسیم خطرات ناشی ازعملیات نفتی و جایگاه این قرار دادها نحوه و میزان مداخله شرکت سرمایه گذارنفتی دولت و یا شرکت دولتی میزبان درقراردادهای نفتی سبب میگردد که با تنوع و تحولی شگرف درقراردادهای نفتی مواجه گردیم