سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد همافر – شرکت برق منطقه ای سمنان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق و پروژه درگام اول آشنایی با سیستم power line communication (PLC) و نحوه عملکرد آن و مرحله بعدقرائت چهارعدد کنتور شبیه سازی شده و ارسال اطلاعات برروی کابل برق PLC و دریافت اطلاعات ازکابل برق و نمایش آن برروی یک سیستم کامپیوتری انجام خواهد شد گام اول آشنایی با سیستم power line communication (PLC) ونحوه عملکرد گام دوم قرائت چهارعدد کنتورشبیه ساز شده و ارسال اطلاعات برروی کابل برق PLC و دریافت اطلاعات از کابل برق و نمایش آن برروی یک سیستم کامپیوتری انجامخواهد شد.