مقاله قرائت خط خرده سفال کتیبه دار تپه هگمتانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات باستان شناسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: قرائت خط خرده سفال کتیبه دار تپه هگمتانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تپه هگمتانه
مقاله خرده سفال نوشته دار
مقاله استراکا «Ostraca»
مقاله خط شکسته پهلوی
مقاله زبان پهلوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشاش رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصطلاح خط فارسی میانه یا پهلوی ساسانی و پارسیک، چه از نوع کتیبه ای و چه کتابی آن، برای همه محققین خط و زبان، به خصوص محققین خط و زبانشناسی تاریخی و همچنین باستان شناسی و تاریخ، آشنا است. لیکن یک مورد از انواع خط پهلوی، خطی است معروف به خط پهلوی شکسته، که در زمان خودش خطی بسیار روان و راحت برای کاتبان، اما بسیار دشوار و ثقیل برای محققین و خط شناسانی که اکنون اقدام به خوانش آن می کنند. این نوع خط برروی دو دسته مجموعه آثار مربوط به اواخر دوره ساسانی تا اوایل دوران اسلامی (قرون ۷ تا ۹ میلادی) به دست می آید، دسته اول پاپیروس و پوست نوشته های مربوط به زمان تصرف مصر، توسط خسروپرویز (۶۲۸-۵۹۱ میلادی) است که در الفنتاین مصر به دست آمده است و در حدود سال ۱۹۳۸ توسط هنسن (O.Hanson) خوانده شده است. دسته دوم سفال نوشته هایی است که به نام خرده سفال های نوشته دار یا استراکا (Ostraca) معروف است و به طور معمول در بررسی ها و حفاری های محوطه های باستانی به دست می آید. معروف ترین این خرده سفال نوشته ها، خرده سفال نوشته های چال طرخان عشق آباد نزدیک ری است که در سال های ۱۹۳۴-۱۹۳۶ توسط اریک اشمیت و جرج میله، به دست آمد و در کتاب گچبری های چال طرخان عشق آباد نزدیک ری، توسط دبورا تامپسون ((Deborah Thompse انتشار یافت، و همچنین سفال نوشته های اطراف ورامین که در سال ۱۹۲۶ توسط هرتسفلد (Herzfeld) به دست آمد و بدون خوانش در مجموعه (C.I.I.Vol.,V) معرفی شد. بیشتر این خرده سفال ها هم در سال ۱۹۹۲ توسط وبر ((D.Weber خوانده و منتشر شد. خرده سفال های تپه میل ورامین، قصر ابونصر شیراز و همچنین، خرده سفال کتیبه دار تپه هگمتانه، که در سال ۱۳۶۳ طی کاوش های باستان شناسی از این تپه به دست آمده است، از همین نوع هستند.