سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوذر هادی – کارشناسان ارشد مرمت بنا و بافت های تاریخی
سحر حسینی –

چکیده:

دین اسلام از بدوپیدایش و جاری شدن اولین کلام برزبان پیامبراکرم ص حاوی جدیدترین وکارآمدترین روش و سبک زندگی بوده که رهنمون مردمان به سوی سعادت حقیقی چه دردنیا و چه درعقبی ست و همچنین کاملترین دین آسمانی ست که برجهانیان عرضه شده و حجت برمردمان تمام کرده است طبیعی ست که درسایه این دین جهان بینی خاصی نیز درتمام ارکان زندگی پیروان آن جاری باشد که نمود آن درهنر و شاخه ی خاصی از ان یعنی معماری که مدنظر ما دراین نوشتار است را نیز دربرمیگیرد هنرمعماری تبلوری است که از فرهنگ یک جامعه درگذرگاه زمان و گریزی ندارد از اینکه تحت تاثیر اندیشه های مذهبی و دینی مردمانش باشد که تعیین کننده سبک و سیاق زندگی آنهاست .