سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ژیلا مشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد و کارشناس پژوهشکده مردم شناسی
جعفر امین لو – کارشناس علوم اجتماعی

چکیده:

بررسیِ باورها آغاز گاه پیدایی فرهنگ است. با تحول باورها، اعتقادات و آیی نها به عنوان بنیادی ترین جهان بینی انسان، فرهنگ سویه های گوناگونی به خود می گیرد. شناخت فرهنگ هر ملتی ب یشناخت تحولاتی که در باورهای آن قوم به وجود آمده امکان پذیر نیست و بررسی این تحولات، یاری رسان ما در آگاهی از بسیاری تحولات اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و فکری منطقه خواهد بود. پاره ای از این باورها، آیی نهایی است که برای طلب یا ازدیاد باران صورت م یگرفته است. در حوزه های متفاوت جغرافیایی و فرهنگی مراسم و آیی نهای گوناگونی برای بارا نخواهی و پیرامون تقدس آب برگزار م یشود، که شکل بسیاری از آن ها با اساطیر کهن پیوند می یابد. از آ نجا که قشم، آب و هوایی گرم و خشک دارد و با توجه به بارش کم باران در این جزیره و منابع آب زیر زمینی ناچیزی که در این منطقه وجود دارد، یکی از اساسی ترین مشکلاتی که مردم چه در شهر و چه در روستا با آن روبرو بوده و هستند، تامین آب است. خشک سالی و کم آبی پیاپی باعث شده است، مردم این منطقه که دامداری و کشاورزی از مشاغل اساسی از مراسم قدیمى است که در استان هرمزگان انجام می شود. « قبله دعا رفتن ». امرار معاش آ نهاست، همواره به تامین آب بیاندیشند این سنت تا به امروز در قشم حفظ شده و براى اهالى جنبه تقدس پیدا کرده است. در سا لهایى که در قشم ب هموقع یا به اندازه کافى باران نمى بارد و آب برکه ها و چاه ها تمام مى شود، مراسم قبله دعا انجام می شود.