سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران میرشمس – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا احمدی – کارشناس ارشد دپارتمان تخصصی
علیرضا شریفی – مدیرپروژه و کارشناس ارشد دپارتمان تخصصی

چکیده:

چهارچوب کلی قانون فضا را پنج معاهده اصلی تشکیل میدهند علاوه برآنها که به منظور قانونمندنمودن امر استفاده صلح امیز از فضای ماورای جو ازسوی سازمان ملل متحدمنتشر شدها ست ۱۱معاهده دیگر نیز وجود دارد که درحوزه هایی محلی و محدودتر تعریف گردیده اند دراین مقاله علاوه براینکه معاهدات شانزده گانه فوق بهصورت کلی معرفی و مفاد مندرج درآنها مورد بررسی قرارگرفته رویکرد جمهوری اسلامی ایران درقبال هریک از آنها بیان شده و نگرشهایی نیز دراین رابطه ارایه گردیده است پذیرش یا عدم پذیرش این معاهدات هریک مزایا و معایبی را درمناسبات بین المللی ایران درعرصه فضا مترتب می نماید که دراین مقاله به آنها پرداخته شده است.