مقاله قالب جزء محدود برای صفحه خمشی کیرشهف چهار پهلویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۸۹ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: قالب جزء محدود برای صفحه خمشی کیرشهف چهار پهلویی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قالب جزء محدود
مقاله اجزای محدود
مقاله صفحه کیرشهف
مقاله ماتریس سختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی پژند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از راه کارهای نوین دررابطه سازی ماتریس سختی، بهره جویی از روش قالب جزء محدود می باشد. در این شیوه، ماتریس سختی به دو بخش پایه و مرتبه بالا تقسیم می شود. بخش پایه برای اطمینان از همگرایی و بخش مرتبه بالا برای دست یافتن به مرتبه کافی و افزایش دقت پاسخ ها به کار می روند. برای به دست آوردن ماتریس سختی پایه، باید از حالت های حرکتی کرنش ثابت سود جست. ازسوی دیگر، برای رابطه سازی ماتریس سختی مرتبه بالا، بایدازحالت های حرکتی مرتبه بالابهره گرفت. دراین بخش، سهم حرکتی حالت های کرنش ثابت کنار گذاشته می شود. دراین مقاله از راهکار کرنش انحرافی طبیعی، برای رابطه سازی ماتریس سختی مرتبه بالا استفاده می شود. در فن قالب جزء محدود، ماتریس سختی پایه و مرتبه بالا باید عامل های آزادی را درخود جای دهند. قرار دادن مقدارهای مناسب به جای این عامل ها شرایطی را فراهم می آورد که ماتریس سختی برای هندسه های نامنظم رفتار مناسبی داشته باشد. در این مقاله، یک ماتریس سختی جزء چهار پهلویی خمشی رابطه سازی می گردد. با بهره جستن از ماتریس سختی پیشنهادی، چندین مساله عددی تحلیل خواهد شد. نتیجه ها آشکار می سازند، جزء پیشنهادی نسبت به جزء های پیشین، رفتار بهتری از خود نشان می دهد و حساسیت کمی نسبت به کجی و جهت شبکه دارد.