مقاله قارچ های بیمارگر حشرات گزینه ای در کنترل پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه پزشکی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: قارچ های بیمارگر حشرات گزینه ای در کنترل پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری گرینینگ مرکبات
مقاله anisopliae Metarrhizium
مقاله tenuipes Isaria
مقاله مرگ و میر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی الهوردی پور هانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسیل آسیایی مرکبات Kuwayama Diaphorina citri، ناقل باکتری Candidatus Liberibacter asiaticus عامل بیماری گرینینگ مرکبات است. جمعیت این ناقل در سال های اخیر در کشورمان به شدت افزایش یافته است. از عواملی که ممکن است توانایی کاهش جمعیت این ناقل را داشته باشند، قارچ های بیمارگر حشرات هستند. به منظور برآورد اثر این عوامل روی حشرات کامل پسیل و تعیین رابطه بین سطح آلودگی به قارچ و میزان مرگ و میر در آزمایشگاه، دو جدایه DEMI 002 (Metarrhizium anisoplia) و (DEPI 002 ) Isaria tenuipes بررسی شدند. چهار تکه برگ با هم در یک پتری دیش قرار گرفتند و روی یک، دو، سه یا هر چهار تکه برگ، سوسپانسیون قارچی با غلظت ۷´۱۰۵ کنیدی در میلی لیتر پاشیده شد و دو عدد حشره کامل پسیل در پتری دیش ها رها شدند. پس از پنج روز جدایه DEMI 002 و DEPI 002 به ترتیب %۷۱ و %۲۹ مرگ و میر ایجاد کردند و جدایه Metarrhizium، موثرتر از جدایه Isaria بود اما تفاوت در سطوح آلوده به قارچ، اختلاف معنی-داری در مرگ و میر نشان نداد که می توان آن را به انتقال افقی قارچ توسط پسیل نسبت داد. کاربرد قارچ های بیمارگر در مقادیر پایین همراه با سایر روش های کنترل، راهبردی مناسب در مدیریت تلفیقی پسیل آسیایی مرکبات است.