سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید افضلی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسا نرضوی، بخش تحقیقات گیاهپزشکی
مجتبی اسکندری –
داوود بیات – ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر، کاشمر.

چکیده:

در بازدیدهای به عمل آمده از باغات انار استان خراسان رضوی با نوع خاصی از خشکیدگی برخورد گردید . در درختان مور د نظرعلائم هوایی ش امل ضعف، زرد و خشک شدن برگها، خشکیدگی شاخه ها و نهایتاً خشکیدگی کل درخت و علایم اختصاصی شاملپوسیدگی ریشه و طوقه، تشکیل پوشش سفید رنگ قارچی، ریزومورف و کلاهک های قارچی در ناحیه طوقه بود . بر این اساس عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه انارArmillaria mellea موسوم به قارچ عسلی، تشخیص داده شد. شواهد حاکی از این است که این قارچ به عنوان یک عامل بیماری زای بسیار مخرب محسوب می گردد زیرا: ۱) قادر به از بین بردن درخت در تمام مراحل رشدی می باشد. ۲) هیچ راه درمان قطعی برای آن وجود ندارد . ۳) دامنه میزبانی بسیار وسیع دار د که شامل برخی از درختان میوه، غیر مثمر و … می باشد. ۴) قادر به نفوذ مستقیم در بافت می باشد. ۵) روش های انتقال بسیار متنوعی دارد. این قارچ در کاشمر، خلی ل آباد و محولات ردیابی گردید . از آنجایی که این بیماری هنوز گسترش زیادی در منطقه نیافته است لذا بهترین راه مقابله با آن پیشگیری و جلوگیری ازگسترش آلودگی می باشد. قابل ذکر است در صورت عدم توجه به این مهم، این بیماری می تواند در آینده نزدیک به عنوان معضل جدی در باغات انار مطرح گردد