سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ستاره زاهدی ازاد – تهران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی
نسرین نواب صفا – تهران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی
سهیلا محدث – تهران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی
شهلا رودبار محمدی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله از تخلیه سرد دی الکتریک برای غیر فعال کردن قارچ کاندیدا البیکنس استفاده شده است. این قارچ در مدت زمان های مختلف تحت تاثیر پلاسما قرار داده شده است. نتایج حاصله از تاثیر پلاسما بر سطوح پوشیده شده با قارچ نشان می دهد که اعمال پلاسما برای مدت ۴۵ ثانیه سبب از بین رفتن این قارچ شده و با افزایش زمان اعمال پلاسما می توان سطح بیشتری را قارچ زدایی نمود.