سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرضیه بیگی زاده – کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره ی اسلامی

چکیده:

قابوس نامه اثر عنصرالمعالی در شمار اندرزنامه هایی است که در قرن پنجم هجری قمری به نگارش درآمده است. نویسنده یا این اثر از شاهزادگان ایرانی آل زیار است که دودمان وی مدتی در مناطقی از ایران فرمانروایی داشتند. این اثر از جهت پرداختن به شیوه ی و آئین پادشاهی، وزارت، سپهسالاری و … در شمار سیاست نامه ها به شمار می آید و از جهت ارائه نصیحت ها و پندهای مشفقانه و آموزش آئین و شیوه ی مشاغل مختلف در شمار اندرزنامه ها است و به همین دلیل است که مخاطبان آن از گروه های مختلف جامعه هستند؛ از پادشاه مملکت تا مردمان عادی.