سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

شوره زارهای مرطوب و اراضی حاشیه کویرهای ایران که پوشیده از بوته های هالوفیت و شورروی هستند هم به لحاظ کمی تولید علوفه و وسعت پراکنش و هم به لحاظ کیفی ارزش غذایی نقش مهمی درتامین علوفه دام ایفا می نمایند این مقاله به معرفی و تبیین قابلیت های مهم ترین گونه های مرتعی هالوفیت مورد چرای دام دراین اراضی از نظر ارزش غذایی و کیفیت علوفه آنها برای دامهای سبک و سنگین چرا کننده دراین مناطق می پردازد که دراین راستا به نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات موردی مهم در این زمینه اشاره شده است با عنایت به نتایج تحقیقات و مستندات موجود از برخی ازاین گونه ها نظیر گیاهان خانواده poaceae می توان درایجاد چراگاه های با ارزش عموما درحاشیه پلایاها استفاده نمود و از گونه های بوته ای عموما از خانواده Chenopodiaceae بواسطه استقرار سریع و آسان می توان درظرفیت سازی عرصه های شور و اراضی زراعی تخریب یافته استفاده کرد و از این طریق با تولید علوفه مناسب بخشی از نیاز خوراک دامها را درفصول پاییز و زمستان به عنوان مراتع قشلاقی تامین نمود.