سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن احمدنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
یاسین رضائی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

تونل های تحت فشار با توجه به کاربرد بسیار زیادی که دارند درصد هنگفتی از هزینه پروژ ههای عظیم سد سازی را در بر می گیرند بتن خودمتراکمscc) یک ف نآوری نوپا در عرصه ساخت و ساز در دنیا می باشد. بتن خودمتراکم، بتنی است که تحت اثر وزن خود، متراکم شده و نیازی به لرزاننده برای ایجاد تراکم ندارد. امروزه بتن خودمتراکم در بتن ریزی سازه های بتن مسلح با آرماتور زیاد و نیز مناطق کم عرض وباریک که تراکم لازم برای دستیابی به بتن بادوام را ندارند، به کار رفته و از مقبولیت خوبی در سطح جهان برخوردار شده است لذا استفاده از آن به عنوان پوشش داخلی تونل ها می تواند از جذابیت بالایی برای صنعت برخوردار باشد. بر این اساس و با توجه به تأثیر الیاف در بهبود خواص بتن دراین تحقیق اثر استفاده از الیاف پروپیلن بر روی نمونه های قوسی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه هایی با۰متر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر) با میله گردهای مختلف به صورت قوسی تهیه و مقاومت خمشی آن مورد بررسی قرار گرفته / ابعاد (قطر ۱متر، پهنای ۵ است. نتیجه تحقیق نشان دهنده قابلیت بالای بتن خودتراکم در پوشش داخلی تونل ها و افزایش کارایی آن با استفاده از الیاف می باشد. همچنین نتایجآزمایشات نشان داد که با اضافه کردن الیاف به میزان ۰/۱درصد وزن سیمان و میله گرد نمره ۱۰ ، بهترین مقاومت خمشی حاصل می شود