سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
مینا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
عابد گل کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ژئوتوریسم (گردشگری جغرافیایی_زمین شناسی) به مفهوم بازدید و بهره برداری از جاذبه های جغرافیایی بدون لطمه زدن به طبیعت است و شاخهای ازتوریسم طبیعتگرا است که به معرفی و شناسایی و حفاظت از پدیده های جذاب زمین شناسیمی پردازد و به دنبال جذب گردشگر با تکیه بر جاذبه های زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی می باشد. استان کرمانشاه به دلیل داشتن پدیده های جالب طبیعی و ژئومورفولوژیکی از جمله اشکال کارستیک (غارها، چشمه های کارستی، لاپیه ها)، تاقدیس وناودیسها، تالآب ها واشکال زیبای زمین شناسی از مناطق ژئوتوریسمی ایران می باشد که باعث جذب گردشگران برای بازدید های علمی و تفریحی و ورزش های کوهستانی می شود. در این استان به دلیل شرایط مناسب (رطوبت، وجود سازند های آهک، شیب و…)، اشکال کارستیک (غارها، لاپیه ها، چشمه های کارستی، سرآب ها و…) توسعه زیادی یافته اند ودر صورتشناسایی بیشتر و ایجاد امکانات زیربنای وتبلیغات لازم در زمینه ژئوتوریسم و گردشگری، توان تبدیل به قطب گردشگری را دارا می باشد. در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و بازدید میدانی به معرفی وتوصیف برخی از پدیده های کارستیک موثر در توسعه گردشگری و ژئوتوریسم در استان کرمانشاه پرداخته می شود