سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا نعمتی کوتنائی – شرکت مهندسی مشاور توسعه پایدار جلگه
افشین نعمتی کوتنائی – شرکت توزیع برق مازندران

چکیده:

مهمترین چالش موجود درزمینه صنایع مزیت دار و سودآور غذایی کمبود سرمایه گذاری دراین حوزه هاست سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته درکشور متناسب با توانایی ها و نقش محوری آن دراقتصاد ملی نیست و نیاز این بخش را تامین نمی کند توسعه و رونق صنایع با یک ابزار میسر نمی شود بخصوص بخش کشاورزی که به دلیل بهره وری پایین و داشتن ریسک های خارج از کنترل همواره به چندین ابزار حمایتی درکنار اعطای تسهییلات ارزان قیمت احتیاج دارد ازجمله دلایل عدم سرمایه گذاری کافی دربخش کشاورزی می توان به ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی هزینه بالای نگهداری محصولات کمبود اعتبارات ریالی و ارزی عدم گسترش صنایع تبدیلی فقدان نظام تشویقی و سوداوری بیشتر دیگر دربخش ها به ویژه خدمات اشاره نمود. بی توجهی نسبت به مشکلات موجود باعث مهاجرت بسیاری از کشاورزان و باغداران به کلان شهرها و رها کردن زمین های زراعی و باغهایشان شده است بدین ترتیب سهم سرمایه گذاری داخلی و خارجی دربخش تولیدی کشور با توجه به نبود فضای رقابتی دربخش کشاورزی و صنایع غذایی بسیار محدود است.