سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور دلیر –

چکیده:

یررسی اجمالی آثار کهن نظم و نثر فارسی نقش عمده ی داستان پردازی را در ادبیات مشهود می سازد. از میان آثار گرانسنگ ادب فارسی، کتاب تاریخ بیهقی به عنوان یک کتاب تاریخی – داستانی، قابلیت های فراوانی را در خود نهفته دارد که یکی از این قابلیتها مطرح نمودن داستان های آن، در قالب یک طرح نمایشی مطرح می باشد که می توان به صورت ادبیات نمایشی برای اجرا در صحنه ی تئاتر به ادبیات این مرز و بومتقدیم کرد. با عنایت به این موضوع نگارنده، داستان افشین و بودلف را از این کتاب انتخاب و براساس تعاریف ارائه شده از ساختار یک طرح نمایشی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است که در مقاله ی حاضر به تفضیل به آن پرداخته شده است.