سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین نیک اندیش – استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
علی کریمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آران وبیدگل
محسن عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آران وبیدگل

چکیده:

ژئومورفوسایت ها یا مکان های ویژه ی ژئومورفولوژیک از جمله مفاهیم جدیدی هستند که با تاکید بر تعیین مکان های های ویژه ، وارد ادبیات گردشگری شده اند. اساسا هدف از طرح چنین مفاهیمی، شناسایی لندفرم هایی است که دارای اهمیت ویژه ای در درک ساختار ژئومورفولوژیک یک منطقه دارند و از ارزش های علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی به صورت توام برخوردارند و در مجموع به منظور ادراک و بهره برداری گردشگری انسان مورد بهره برداری قرار می گیرند. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از روش پرالونگ و مطالعات میدانی، ژئومورفوسایت های شهرستان کاشمر مورد ارزیابی قرار گیرد. در روش حاضر عیارهای چهارگانه که از نظر توانمندی بالقوه ژئومورفوسایت ها مورد ارزیابی قرار می گیرند؛ شامل عیار زیبایی ظاهری، علمی، تاریخی فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی می شوند و در مرحله ی بعد دو متغیر میزان ارزش بهره وری و کیفیت بهره وری، ارزیابی می شوند. درنهایت با استفاده از شاخص اقلیمی برودت باد (ke) به تعیین بهترین زمان از لحاظ اقلیمی جهت بهره وری گردشگری اقدام گردید. نتایج تحقیق نشان داد، در این ارتباط ژئو سایت آبشار بیشترین امتیاز را کسب نمودد. همچنین از نظر ارزش میزان و کیفیت بهره وری ژئوسایت پادگانه های رودخانه ای بیشترین امتیاز را بدست آوردند. وهمچنین با توجه به شاخص اقلیمی برودت باد (ke) ماههای خردادو مردادبهترین اقلیم جهت گردشکری درمنطقه حکمفرماست.که برنامه ریزی در این زمینه را توسط مسئولین می طلبد.