سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مازیار آزادبه – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
فرزاد آقاجانی – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه صنعتی سهند تبر
مقصود دخانچی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم تبریز.
شاهین خامنه اصل – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز.

چکیده:

در بسیاری از کاربردها، قطعات آهنی تفجوشی شده متالورژی پودر، جایگزین های مناسبی برا ی آلیاژهای کارشده می باشند . این امر به دلیل هزینه تمام شده کمتر، کارآیی بالاتر و قابلیت تولید اینقطعات با ابعادی نزدیک به اندازه نهایی می باشد. روشهای زیادی جهت رسیدن به خواص مطلوب درقطعات تفجوشی شده پایه آهن متالورژی پودر وجود دارند، ولی در این اثنا میز ان چگالی و عناصر آلیاژی از نقش خاصی برخوردارند . چگالی در خواص قطعات تفجوشی شده تأثیر مهم تری دارد . در فولادهای تفجوشی شده ، خواص مکانیکی مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و در این میان،فولادهای ساخته شده از پودر از پیش آلیاژشده کروم – مولیبدن دار جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دادهاند. در این پژوهش، تأثیر فشار فشرده سازی و دمای تفجوشی بر خواص فولادهای تهیه شده ازپودر پیشآلیاژشده حاوی ۳% کروم- ۰/۵% مولیبدن و ۱/۵% کروم – ۰/۲ مولیبدن با توجه به نتایج بدست آمده مطالعه شده است.