سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود حسنلوراد – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
آرش صرافی یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله قابلیت اصلاح و میزان تزریق پذیری ماسه استاندارد فیروزکوه با استفاده از یکدوغاب شیمیایی بررسی میگردد فرایند اصلاح خاک یاد شده با استفاده از دوغاب سیلیکات سدیم صورت میگیرد یکی ازمسائل مههم درتزریق تعیین شعاع نفوذ دوغاب با توجه به نوع دانه بندی خاک و فشار مختلف تزریق دوغاب می باشد همچنین داشتن زمان کافی برای تزریق با توجه به زمان ژل شدگی محلول مسال بسیار مهمی می باشد که این زمان را میتوان با نسبت های مختلف آب به سیلیکات سدیم همراه بادرصد های مختلف از افزودنیها بدست آورد از آنجا که خاک موردتزریق می تواند دانه بندی های مختلفی داشته و اندازه دانه ها ریز یا درشت باشد که درتعیین شعاع نفوذ محلول دوغاب موثر می باشد لذا دراین مقاله ابتدا زمان ژل شدگی دوغاب شیمیایی سیلیکات سدیم با ترکیب های مختلف مورد بررسی قرارمیگیرد.