سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیاوش بخنتیاروند بختیاری – کارشناس فضای سبز شرکت فولاد مبارکه

چکیده:

مکانیزم توسعه پاک (CDM ) در معاهده کیوتو، به کشور های صنعتی اجازه می دهد تا پروژه های توازن کربن خود را در کشورهای در حال توسعه تعریف وپایه ریزی نمایند. ازجمله پروژه های توازن کربن که در این معاهده به آن اشاره شده است، پروژه های جنگلکاری واحیای جنگل است که بعد از سال ۱۹۹۰ پایه ریزی شده باشند.ازآنجاییکه جنگلکاریهای وسیعی در اطراف مناطق صنعتی ایران، بعد از سال مذکور بعمل آمده است، فرصت مناسبی برای دستیابی این کشور به بازار تجارت جهانی کربن فراهم می باشد، تا با محاسبه انباشت کربن در این جنگلها وتبدیل آن به معادل گازهای گلخانه بتواند با توجه به قیمت مناسب کاهش گازهای گلخانه ای، سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد.در حال حاضر پروژه های محدودی در قالب CDM در ایران اجراء گردیده و یا در دست اجراء می باشد.در این تحقیق برای دو گونه درختی کاشته شده در اطراف منطقه صنعتی فولاد مبارکه ، شامل گونه کاج تهران eldarica Pinus و گونه توت (Morus alba ) ) میزان انباشت کربن، در سه بخش اندامهای هوایی، اندامهای زیر زمینی و لایه ، (لاشبرگی و زیر اشکوب، با انتخاب ۳ پلات آماربرداری ۱۰۰ % و قطع و توزین ۱۵ اصله درخت از هر گونه، به صورت کاملا تصادفی ، محاسبه گردید سپس تبدیل کربن به معادل ۲ COو نیز قیمت گذاری از نظر ارزش میزان ۲ CO جذب شده نیز با توجه به قیمت جهانی جذب CO 2 انجام شد.نتایج نشان داد ۲ CO جذب شده توسط ۴۰۰ هکتار گونه کاج تهران طی ۱۷ سال در این منطقه برابر با ۹۸۶۷۹ تن و توسط ۲۰۰ هکتار گونه توت در مدت مشابه برابر با ۱۱۹۳۵ تن است که در مجموع دارای ۶۴۵۵۹۸۸۰۰۰ ارزش ریالی می باشند