سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مسعود مرادی – دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آرش احمدی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

شبکه های حس گر بی سیم معماری شبکه حس گر بی سیم موجود را توسط معرفی راه اندازی های بسیار قوی و حتی احتمالاً سیار ،ارتقاءِ داده اند.در این مقاله ما یک چارچوب کلی مرکزی –قابلیت اطمینان را برایگزارش یک رویداد پیشنهاد کردیم . طرح ما، به دنبال این مبحث آمده به طور یکدست سه واحد کلیدی را با هم تلفیق می کند که داده های یک رویداد را پردازش می کند، به عبارتی یک الگوریتم انباشت داده هایرویداد پرتحمل به نقص و کارآمد ،یک پروتکل انتقال داده های آگاهی تاخیری ویکالگوریتم تخصیص راه اندازتطابقی به حوادثی که به طور نامرتبی توزیع شده اند.